Acest circuit a fost conceput pentru a veni în ajutorul radioamatorilor care doresc să utilizeze o sursă de radiofrecvenţă pentru unde scurte.

Aplicaţii posibile:

  • Oscilator local pentru transceivere de unde scurte
  • Sursă de RF pentru analizor de antenă
  • Alte aplicaţii cu caracter de test şi măsură

Descrierea circuitului:
Prin prezenta descriere nu ne propunem să intrăm în particularităţile circuitelor integrate speciale utilizate aici, ci a oferi o viziune completă a acestui circuit.

De multe ori la construirea unui oscilator comandat numeric  pe bază de sinteză digitală directă (DDS), se pune problema utilizării unui oscilator de referinţă care să lucreze la o frecvenţă de cel puţin de două ori mai mare decât frecvenţa maximă dorită.

Un astfel de oscilator de peste 100MHz este nu numai greu de procurat dar şi scump.
În cazul de faţă această componentă a fost înlocuită cu un circuit oscilant controlat în tensiune de 125MHz care este realizat de un  circuit cu calare de fază, circuitul integrat LMX2306.
DDS-ul utilizat este de tipul AD9850 şi s-a optat pentru acest CI  pentru a obţine o frecvenţă de ieşire de max. 55MHz.
Microcontrollerul (uC) ales este de tipul PIC18F252, acesta poate că este supradimensionat pentru scopul propus dar simplitatea programării acestuia in ANSI C a favorizat alegerea ei.
Sarcina principală a uC-lui este de a converti mesajele (frecvenţa) primite pe interfaţa UART pe înţelesul DDS-lui. Bineînţeles înainte de toate operaţiile cerute, tot uC-ul are datoria de seta frecvenţa VCO-lui la 125MHz.
Notă: după aplicarea tensiunii de alimentare uC-ul setează frecvenţa DDS-lui la 15.555MHz şi va păstra această valoare până la primirea primei comenzi .

Utilizare:
După alimentarea circuitului cu 12VDc,  frecvenţa dorită se poate seta prin două interfeţe.

UART

nivel de tensiune +5V (H) şi 0V (L) se va folosi atunci când se are în vedere a se utiliza circuitul după un alt uC /uP sau comandă pe linie scurtă (până la 50 cm)

RS232

nivel de tensiune +12V (H) şi -12V (L) se va folosi atunci când se are în vedere a se utiliza circuitul cu un calculator sau comandă pe linie lungă.

Setări: 19200 baud/sec, no parity, no handshake, 8 bit
Dacă încercăm să programăm câteva frecvenţe consecutiv, utilizând binecunoscuta Hyper Terminal din Windows sau un alt program foarte uşor de utilizat Hercules, vom putea observa funcţionarea montajului.

Sintaxa cerută arată în felul următor:
-Freq.=value-\r\n
Unde value este frecvenţa dată in Hz.

 

Spicuiri din communicaţie:
-help-
Use the following syntax:
-Freq.=value-
value= frequency value expressed in Hz

-Freq.=10000000- OK
-Freq.=100000- OK
-Freq.=500000- OK
-Freq.=5000000- OK
-Freq.=50000000- OK
-Freq.=55000000- OK
-Freq.=55khz- ERROR! Frequency value must be between 100kHz and 55MHz!
-Freq.=5mhz- ERROR! Frequency value must be between 100kHz and 55MHz!
-Freq.=z- ERROR! To short freq value!

Schema electrică:

Date tehnice:

Tensiunea de alimentare

Ups

+9,5V … +16V

Curentul absorbit

Iload @ 12V

11mA

Nivelul de ieşire

Pout

-10dBm

Plaja de frecvenţă

Fmin/Fmax

100kHz/55MHz

Nelinearitatea de amplitudine

dB

+/-3dB

Dimensiunile fizice(carcasă)

Î x L x A

30mm x 110mm x 54mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect conceput de YO6OGJ, Endre

  

Valid XHTML 1.0 Strict